Čakáme na Vianoce - Elena Slobodová, Fortuna Libri, 2023

Zľavnené z kategórie: české od režiséra Jára Cimrman

„Sú rôzne druhy odvahy. Poznám ľudí, čo sa smelo vrhnú medzi rinčiace meče, ale vystavte ich spleti mocenských intríg a vezmú nohy na plecia. A naopak.“

Diabol v zrkadle - Juraj Červenák, 2016
Diabol v zrkadle
Juraj Červenák