V predpredaji akčné romantické filmy zo série Huxtable Quintet

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“