So zelenou obálkou na sklade prírodné scenérie

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“