So zelenou obálkou prírodné scenérie od vydavateľstva Educa

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“