V predpredaji ostatné od vydavateľstva Wrebbit - MB

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“