Sľub cisárovnej Sisi - Michaela Ella Hajduková, Motýľ, 2023

Učebnice zo série Matematika pre základné školy / vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„To, čo je viac ako láska, je totiž mlčanie plné porozumenia.“

Ako chutí moc - Ladislav Mňačko, 2016
Ako chutí moc
Ladislav Mňačko