Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Akcia

Posielame do 9 dní

Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach vytvára historickú kontinuitu...

-15%
4,27 €

4,27 €

Zľava 15%

Posielame do 9 dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka...

-15%
21,33 €

21,33 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu...

-15%
5,97 €

5,97 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Filozofia a ošetrovateľstvo. Dve do značnej miery odlišné disciplíny. Jedna zameraná na reflektovanie sveta v jeho základoch, druhá praktická disciplína realizovaná v starostlivosti o druhého človeka. Čo ich spája? Prečo sa hovorí o filozofii v...

-15%
4,27 €

4,27 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Štandardná terminológia ošetrovateľských diagnóz prezentovaná klasifikačným systémom NANDA International usmerňuje vymedzenie rozsahu autonómnej ošetrovateľskej praxe, zameranie výskumu, ako aj rozvoj ošetrovateľskej teórie...

-15%
5,12 €

5,12 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Komu je kniha nemčina pre opatrovateľky určená? - Len pre Vás sme doplnili vydanie o mnoho praktických fráz z rôznych sfér. Už sa Vám nestane, že nebudete vedieť pohotovo reagovať na hovorové slová či zdvorilostné frázy (nápisy, upozornenia, priania...

-15%
11,00 €

11,00 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, ...

-15%
4,78 €

4,78 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V slovníkoch slovenského jazyka sa pod pojmom ošetrovateľstvo chápe odborná starostlivosť o chorých. Ošetrovateľstvo by však malo zahrňovať nielen odbornú starostlivosť o pacientov, ale aj komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v zdraví i počas...

-5%
15,44 €

15,44 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do šiestich dní

Vysokoškolská učebnica pre študentov ošetrovateľstva a sestry v ošetrovateľskej praxi na rôznych stupňoch riadenia.

-15%
10,24 €

10,24 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do 9 dní

Problematika edukácie v ošetrovateľstve má kľúčové postavenie pri dosahovaní zmien v poznaní a správaní pacientov, rodín a komunít. Pomáha ľuďom mať zdraviu prospešné správanie v ich každodennom živote, posilňuje kompetencie a sebadôveru pacienta...

-15%
7,68 €

7,68 €

Zľava 15%

Posielame do 9 dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia by mala slúžiť študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, pedagógom, sestrám a pôrodným asistentkám a zároveň aj iným zdravotníckym pracovníkom...

-15%
4,78 €

4,78 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Edukácia je neoddeliteľnou súčasťou moderného ošetrovateľstva. Patrí medzi základné kompetencie sestier a pôrodných asistentiek. Cieľom edukačného pôsobenia v ošetrovateľskej praxi je získavanie teoretických poznatkov a praktických zručností...

-15%
3,41 €

3,41 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry

od 3,51 €

-15 %
3,51 €

Posielame do 9 dní

PDF
EPUB
MOBI
10,24 €

Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

-15 %
3,51 €
E-kniha
PDF EPUB MOBI
10,24 €
Akcia

Posielame do 9 dní

Normální porod je spíše sociální událostí než zdravotní krizí. Během normálního porodu, bez ohledu na to, kde probíhá, jsou rodiče a porodní asistentka spolupracující tým...

-15%
12,35 €

12,35 €

Zľava 15%

Posielame do 9 dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Jindra Pavlicová, zkušená všeobecná sestra a pedagožka, popsala základní a stále platné ideály, na kterých bylo a je vystavěno moderní ošetřovatelství. Helena Haškovcová, profesorka lékařské etiky, pak uvedené ideály konfrontuje s běžnou realitou....

-15%
7,38 €

7,38 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty – 4. ročník

od 6,69 €

Na sklade
-15 %
6,77 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

PDF
EPUB
MOBI
6,69 €

Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

Kniha
Na sklade
-15 %
6,77 €
E-kniha
PDF EPUB MOBI
6,69 €

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy – 1. ročník

od 10,24 €

Na sklade
-15 %
10,36 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

PDF
EPUB
MOBI
10,24 €

Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

Kniha
Na sklade
-15 %
10,36 €
E-kniha
PDF EPUB MOBI
10,24 €

Komunikace v ošetřovatelské praxi

od 7,05 €

-15 %
7,13 €

Posielame do 9 dní

PDF
EPUB
MOBI
7,05 €

Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

-15 %
7,13 €
E-kniha
PDF EPUB MOBI
7,05 €
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvé štandardy v ošetrovateľstve vo Slovenskej republike vznikali v roku 2003. Po viac ako 10 rokoch autorka predkladá sestrám v praxi, vyučujúcim v odbore ošetrovateľstvo aj študentom publikáciu ako výsledok svojich postrehov a skúseností v rámci....

-15%
7,05 €

7,05 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Supervize v ošetřovatelské praxi

od 3,19 €

Na sklade
-15 %
3,19 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

PDF
EPUB
MOBI
7,05 €

Okamžite na stiahnutie
Ako čítať e-knihy?

Kniha
Na sklade
-15 %
3,19 €
E-kniha
PDF EPUB MOBI
7,05 €

„Čokoľvek, čo čítame s veľkým záujmom, nám ukazuje, ako by sme mali čítať vždy.“

Ernest Dimnet