Diár mojej premeny - Planeat, Michal Páleník, Planeat, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Maturita - Dejepis - Jana Hečková a kolektív, Enigma, 2016
Maturita - Dejepis

Nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016)...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,60 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  9,28 €
  -20 %
  Na sklade

Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl - M. Bada, A. Bocková, B. Krasnovský, J. Lukačka, M. Tonková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Učebnica vystihuje základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, globálnych historických...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,70 €
  Na sklade

Občianska náuka - Kolektív autorov, Enigma, 2017
Občianska náuka
 • Autorský kolektív

Kolektív autorov, vysokoškolských pedagógov, vám predkladá publikáciu, ktorá sa snaží uchopiť v svojej rôznorodosti spoločenské disciplíny, ktorých predmetom skúmania sú sociálne, politické, ekonomické, ako aj právne vzťahy jedinca a sociálnych skupín...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Na sklade

Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl - A. Bocková, L. Kačírek, D. Kodajová, M. Tonková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Spĺňa nároky na formovanie a rozvoj kľúčových kompetencií...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,70 €
  Na sklade

Občianska náuka - Príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy - Kolektív autorov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2013
Občianska náuka - Príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy
 • Autorský kolektív

Publikácia je určená predovšetkým študentom – maturantom z predmetu občianska náuka a uchádzačom o štúdium na vysokých školách so spoločenskovedným zameraním. Zahŕňa poznatky z psychológie, práva, politológie, sociológie, ekonómie a filozofie...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,60 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  7,68 €
  -20 %
  Na sklade

Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl - R. Letz, A. Bocková, M. Tonková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Obsahom sú svetové a národné dejiny 20. storočia, spracované chronologicky a synchrónne...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,70 €
  Na sklade

Dejepis (súbor kariet), TAOSI - Ing. Andrej Šimko, 2010
Dejepis (súbor kariet)

Súbor 9-tich kartičiek - dejepis pre žiakov ZŠ a SŠ...

 • Knihapevná väzba
  3,00 €
  Na sklade

Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl - Silvia Škultétyová, Jana Rohovská, Expol Pedagogika, 2023
 
Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl - Silvia Škultétyová, Jana Rohovská, Expol Pedagogika, 2015
Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

Pracovný zošit Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl je organickým doplnkom učebnice. Je spracovaný v čiernobielej verzii, pričom obsahuje množstvo obrázkov na vyfarbovanie...

 • 9,73 €
  -3 %
  Na sklade

Svetové a národné dejiny - Daniel Gurňák, Mapa Slovakia, 2023
Svetové a národné dejiny

Školský dejepisný atlas je určený najmä pre žiakov základných a stredných škôl, ale je vhodný i pre ostatných záujemcov o svetové i národné dejiny...

 • Knihapevná väzba
  12,39 €
  -5 %
  Na sklade

Dejepis 6 - Pracovný zošit - Daniel Gurňák, Mapa Slovakia
Dejepis 6 - Pracovný zošit

Séria dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,70 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

Dejepis 5 - Pracovný zošit - Kliment Ondrejka, Mapa Slovakia
Dejepis 5 - Pracovný zošit

Séria dejepisných zošitov tretej generácie, rozšírená o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,70 €
  Na sklade

Starší dějiny pro střední školy (část druhá), Didaktis CZ, 2018
Starší dějiny pro střední školy (část druhá) 
CZ

Nová učebnice z řady pro výuku dějepisu na středních školách pokrývá období vrcholného a pozdního středověku a raného novověku (přibližně roky 1100-1750). Navazuje tedy na titul "Starší dějiny pro střední školy. Učebnice - díl první" (2018) a předchází ti

 • Knihabrožovaná väzba
  14,05 €
  -15 %
  Na sklade

Starší dějiny pro střední školy (část první) - R. Antonín, M. Antonín Malaníková, Jarmila Bednaříková, Tomáš Borovský, P. Me..., Didaktis CZ, 2018
Starší dějiny pro střední školy (část první) 
CZ

Nová učebnice z řady pro výuku dějepisu na středních školách pokrývá období pravěku, starověku a raného středověku (přibližně do roku 1100). Navazovat na ni bude učebnice mapující dobu vrcholného a pozdního středověku a...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,11 €
  -15 %
  Na sklade

Dějepis pro střední odborné školy - Petr Čornej, SPN - pedagogické nakladatelství, 2016
Dějepis pro střední odborné školy 
CZ

Souborná učebnice je určena středním odborným školám, které mají v učebním plánu zařazen dějepis. Soustřeďuje se na základní mezníky v dějinách lidstva, na historické souvislosti, na dějiny kultury běžného života lidí – jako

 • Knihabrožovaná väzba
  12,45 €
  -18 %
  Viac ako 30 dní

Dějiny středověku - Učebnice pro SŠ - Zdeněk Beneš, Práce, 2015
Dějiny středověku - Učebnice pro SŠ 
CZ

Nové učebnice pamatují nejen na zajímavý a srozumitelný výklad, ale i na rozsáhlý didaktický aparát (otázky k opakování, rozšiřující texty, citace z písem-ných pramenů, hledání souvislostí s učivem dalších předmětů atd.)...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,80 €
  Do šiestich dní

Dějiny 20. století - Paul Johnson, Leda, 2022
Dějiny 20. století 
CZ

Johnsonovy Dějiny 20. století představují strhující příběh úděsného věku velkých technických vynálezů, ohromného bohatství i nekonečné bídy a teroru...

 • Knihapevná väzba
  22,59 €
  -18 %
  Na sklade
 • Čítanámierne opotrebovaná
  13,94 €
  -15 %
  Na sklade

Soudobé dějiny - Badatelská učebnice dějepisu, Fraus, 2022
Soudobé dějiny - Badatelská učebnice dějepisu 
CZ

Badatelská učebnice soudobých dějin je v naší zemi výraznou inovací, neboť vychází z konstruktivistického přístupu založeného na interpretaci pramenů a práci se zdroji, rozvíjí historickou gramotnost a...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,37 €
  -18 %
  Na sklade

Dejepisná čítanka 9 - Ľubica Tarabíková, Taktik, 2022
Dejepisná čítanka 9

Dejepisná čítanka 9 obsahuje autentické príbehy pamätníkov, ktoré sú späté s rôznymi historickými udalosťami na Slovensku. Prostredníctvom ich osudov si žiaci osvoja historické povedomie o týchto udalostiach...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,01 €
  -5 %
  Na sklade

Maturita po novom - Dejepis - Viliam Kratochvíl, Hana Mlynarčíková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2007
Maturita po novom - Dejepis

Chcete vedieť, čo od vás vyžaduje nová maturita? Viete pracovať so školským historickým prameňom? Chcete si overiť svoje vedomosti a spôsobilosti formou testov?...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,14 €
  Na sklade

Soudobé dějiny - Příručka učitele badatelského dějepisu, Fraus, 2022
Soudobé dějiny - Příručka učitele badatelského dějepisu 
CZ

Příručka učitele doplňuje sadu materiálů k badatelské výuce dějepisu. Každé kapitole jsou věnovány čtyři strany: První dvoustrana obsahuje vzdělávací cíle kapitoly, vazbu na stávající verzi RVP ZV (2021) a...

 • Knihabrožovaná väzba
  34,81 €
  -18 %
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Usmievajte sa tvárou, usmievajte sa mysľou – privoláte dobrú energiu a odoženiete zlú energiu. Usmievajte sa aj v pečeni.“

Jedz, modli sa a miluj - Elizabeth Gilbert, 2010
Jedz, modli sa a miluj
Elizabeth Gilbert