Zátišie - Sarah Winman, Tatran, 2023

Učebnice trestné právo učebnice

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Trestné právo procesné - Jozef Čentéš, kolektív autorov, Heuréka, 2022
 
Trestné právo procesné - Jozef Čentéš, kolektív autorov, Heuréka, 2022
Trestné právo procesné

Učebnica Trestné právo procesné - Všeobecná časť je určená štu-dentom právnických fakúlt a praktickým právnikom, ktorí prichádzajú do styku s trestným právom hmotným, trestným právom procesným a trestným konaním...

 • Knihapevná väzba
  32,41 €
  -15 %
  Do 25 dní

Trestné právo hmotné II - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
Trestné právo hmotné II

Učebnica Trestné právo hmotné II. - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného I. - všeobecnú časť...

 • Knihapevná väzba
  36,30 €
  Na sklade

Trestné právo hmotné I - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
Trestné právo hmotné I

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov...

 • Knihapevná väzba
  32,70 €
  Na sklade

Právo informačných a komunikačných technológií 2 - Jozef Andraško, Martin Daňko, Petra Dražová, Zoltán Gyurász, Matúš Mesarčík, Rastislav Munk, Soňa Sopúchová, TINCT, 2021
Právo informačných a komunikačných technológií 2

Druhý diel učebnice Právo informačných a komunikačných technológií nadväzuje na prvý zväzok a vytvára tak kompletné dielo problematiky práva ICT. Predkladaný druhý sa venuje verejnoprávnej časti danej problematiky a prináša...

 • Knihabrožovaná väzba
  22,95 €
  -15 %
  Do štyroch dní

Trestné právo hmotné - Ingrid Mencerová, Heuréka, 2018
Trestné právo hmotné

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie.“. Obsahové členenie učebnice vychádza zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona...

 • Knihapevná väzba
  25,59 €
  -15 %
  Na sklade

Trestné právo procesné - Jozef Olej, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012
Trestné právo procesné

Preložená vysokoškolská učebnica je venovaná problematike trestného práva procesného, ktorú autori v rovnakom zložení spracovali v roku 2006, bezprostredne po účinnosti nového rekodifikovaného Tr. por. - zák. č. 301/2005 Z.z...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,25 €
  -15 %
  Do 25 dní

Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného - Ondrej Laciak, Wolters Kluwer, 2019
Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného

Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje časť praktických prípadov použiť aj pre klinickú výučbu...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,60 €
  Do štyroch dní

Teória kriminálno-policajného poznania - Miroslav Lison, Adrián Vaško, Wolters Kluwer, 2018
Teória kriminálno-policajného poznania

Spracované poznanie, ktoré autori predkladajú čitateľovi, má charakter vysokoškolskej učebnice. Je určené pre poslucháčov doktorandského štúdia v študijnom programe ochrana osôb a majetku pripravujúcich sa na kariéru, v ktorej budú potrebovať vedecké...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,10 €
  Do štyroch dní

Kriminálne spravodajstvo - Jozef Stieranka, Michal Marko, Wolters Kluwer, 2020
Kriminálne spravodajstvo

Vláda Slovenskej republiky v súlade s Haagskym programom prijala v rámci Schengenského akčného plánu úlohu zaviesť do policajnej praxe v Slovenskej republike Európsky model kriminálneho spravodajstva (ECIM). Autori vedeckej monografie...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,50 €
  Do 15 dní

Judikatúra Najvyššieho súdu SR - Libor Klimek, Wolters Kluwer, 2018
Judikatúra Najvyššieho súdu SR

Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Samotné znenie zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze je často nejasné...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,05 €
  Do štyroch dní

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Právo informačných a komunikačných technológií 1 - Martin Husovec, Matúš Mesarčík, Jozef Andraško, TINCT, 2021
Právo informačných a komunikačných technológií 1

Prvý zväzok akademickej učebnice práva informačných a komunikačných technológií prináša úvodný pohľad na základné témy a obchodné aspekty danej problematiky. V jednotlivých kapitolách sú zakomponované odkazy na multimediálny obsah,

 • Knihabrožovaná väzba
  21,24 €
  -15 %
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  18,75 €
  -25 %
  Na sklade

Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám - Marcela Tittlová, Wolters Kluwer, 2018
Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám

Problematika trestnoprávnych sankcií predstavuje jednu z kľúčových tém trestného práva. Pojem trestný čin spoločne s pojmom sankcia predstavujú nosné piliere trestného práva, od ktorých sa odvíja aj väčšina trestnoprávnych inštitútov a ku ktorým smeruje..

 • Knihabrožovaná väzba
  5,25 €
  Do štyroch dní

Trestní řízení z pohledu obhajoby - Pavel Vantuch, C. H. Beck, 2019
Trestní řízení z pohledu obhajoby 
CZ

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes...

 • Knihapevná väzba
  88,67 €
  -15 %
  Na sklade

Trestní právo pro forenzní analýzu - Josef Souček, Vydavatelství VŠCHT, 2019
Trestní právo pro forenzní analýzu 
CZ

Učební text obsahuje vybrané teoretické okruhy trestního práva hmotného i procesního, které jsou nezbytné pro základní orientaci absolventů tohoto studijního oboru. Obsahem části I. jsou základy trestní odpovědnosti definované....

 • Knihabrožovaná väzba
  19,70 €
  -15 %
  Do 14 dní

Nástin právních dějin - Ladislav Vojáček, Masarykova univerzita, 2018
Nástin právních dějin 
CZ

Učební text má primárně poskytnout informace o základních trendech vývoje státu a práva v Evropě a v některých mimoevropských státech a umožnit tak studentům vnímat platný český právní řád. Primárně je učební text určen pro...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,73 €
  -5 %
  Do 14 dní

Autorské právo a práva související - Jiří Srstka, Leges, 2019
Autorské právo a práva související 
CZ

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,68 €
  -15 %
  Do troch dní

Správní právo trestní - Eva Horzinková, Kateřina Frumarová, Zdeněk Fiala, Leges, 2021
Správní právo trestní 
CZ

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního...

 • Knihabrožovaná väzba
  21,15 €
  -15 %
  Do troch dní

Trestní právo hmotné - Jiří Jelínek, Leges, 2017
Trestní právo hmotné 
CZ

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

 • Čítanávýborný stav
  63,80 €
  Na sklade
 • Knihapevná väzba
  49,13 €
  -15 %
  Do 25 dní

Trestní právo hmotné - Pavel Šámal, Wolters Kluwer ČR, 2021
Trestní právo hmotné 
CZ

Připravujeme pro Vás již 9. vydání této učebnice...

 • Knihapevná väzba
  75,76 €
  -5 %
  Do troch dní

Průvodce světem práva pro obor Bezpečnostně právní činnost - Jan Malast, Eduko, 2022
Průvodce světem práva pro obor Bezpečnostně právní činnost 
CZ

Barevná publikace je rozdělena na dvě velké části – na právo veřejné a na právo soukromé. Vzhledem k jejímu zaměření je významný prostor věnován kapitole Trestní právo. Učebnice má udělenu doložku MŠMT č. j. MSMT-22712/2020-34. V aktualizovaném...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,11 €
  -15 %
  Viac ako 30 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“