Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Akcia

Posielame do piatich dní

Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva, ako aj na vysokých školách s bezpečnostnými študijnými odbormi k vyhľadávaným študijným predmetom...

-5%
11,31 €

11,31 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Problematika trestnoprávnych sankcií predstavuje jednu z kľúčových tém trestného práva. Pojem trestný čin spoločne s pojmom sankcia predstavujú nosné piliere trestného práva, od ktorých sa odvíja aj väčšina trestnoprávnych inštitútov a ku ktorým smeruje..

-5%
15,15 €

15,15 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Spracované poznanie, ktoré autori predkladajú čitateľovi, má charakter vysokoškolskej učebnice. Je určené pre poslucháčov doktorandského štúdia v študijnom programe ochrana osôb a majetku pripravujúcich sa na kariéru, v ktorej budú potrebovať vedecké...

-5%
16,53 €

16,53 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Samotné znenie zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze je často nejasné...

-5%
11,69 €

11,69 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje časť praktických prípadov použiť aj pre klinickú výučbu...

-5%
11,78 €

11,78 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Učebné texty „Základy trestnej zodpovednosti“ sú koncipované tak, aby poskytli študentovi magisterského študijného programu „verejná správa“ prípadne iných neprávnických študijných programov informácie o podmienkach...

14,40 €

14,40 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Repetitórium kriminalistiky má vysokoškolským študentom práva a príbuzných študijných odborov, ale aj iným záujemcom z radov odbornej verejnosti, poskytnúť základné, logicky a prehľadným spôsobom usporiadané informácie o systéme a o jednotlivých...

-5%
13,30 €

13,30 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Akcia

Posielame do 10 dní

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes...

-15%
75,77 €

75,77 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Trestné právo hmotné

od 22,00 €

Kniha 2018
-15 %
25,59 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Kniha 2014

Vypredané

-15 %
25,59 €

Vypredané

Trestné právo procesné

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012
Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Preložená vysokoškolská učebnica je venovaná problematike trestného práva procesného, ktorú autori v rovnakom zložení spracovali v roku 2006, bezprostredne po účinnosti nového rekodifikovaného Tr. por. - zák. č. 301/2005 Z.z...

-15%
7,25 €

7,25 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vláda Slovenskej republiky v súlade s Haagskym programom prijala v rámci Schengenského akčného plánu úlohu zaviesť do policajnej praxe v Slovenskej republike Európsky model kriminálneho spravodajstva (ECIM). Autori vedeckej monografie...

-5%
15,96 €

15,96 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do 10 dní

Učební text obsahuje vybrané teoretické okruhy trestního práva hmotného i procesního, které jsou nezbytné pro základní orientaci absolventů tohoto studijního oboru. Obsahem části I. jsou základy trestní odpovědnosti definované....

-15%
16,84 €

16,84 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Autorské právo a práva související

od 22,68 €

Kniha 2019
-15 %
23,65 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2017
-10 %
22,68 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

-15 %
23,65 €
-10 %
22,68 €

Drogy v dopravě

 • Wolters Kluwer ČR, 2015
Akcia

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Monografie je koncipována jako učebnice zejména pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze, ale i dalších vysokých škol, v jejichž studijních programech je vyučována bezpečnostní problematika. Poslouží také jako studijní...

13,87 €

13,87 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Akcia

Posielame do piatich dní

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam...

-15%
16,84 €

16,84 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhý diel učebnice Právo informačných a komunikačných technológií nadväzuje na prvý zväzok a vytvára tak kompletné dielo problematiky práva ICT. Predkladaný druhý sa venuje verejnoprávnej časti danej problematiky a prináša...

-15%
29,77 €

29,77 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Akcia

Posielame do 16 dní

-5%
32,82 €

32,82 €

Zľava 5%

Posielame do 16 dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

Prvý zväzok akademickej učebnice práva informačných a komunikačných technológií prináša úvodný pohľad na základné témy a obchodné aspekty danej problematiky. V jednotlivých kapitolách sú zakomponované odkazy na multimediálny obsah,

-15%
25,50 €

25,50 €

Zľava 15%

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do 10 dní

Slovník představuje strukturovaná biografická hesla představitelů krajských soudů, zemského, obchodního a vrchního zemského soudu v Praze, a vedoucích státních návladních. Je uvozen nástinem organizačního vývoje soudnictví...

-15%
13,63 €

13,63 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Dejiny procesného práva do roku 1848

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015
Akcia

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Rok 1848 bol ako je známe v mnohom prelomový. Znamenal zmenu spoločenských i právnych pomerov prakticky v celej Európe. Revolúcie znamenali zrod nových typov štátov - staré feudálne vzťahy boli nahradené modernou spoločnosťou založenou na

-15%
9,20 €

9,20 €

Zľava 15%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne


„Čokoľvek, čo čítame s veľkým záujmom, nám ukazuje, ako by sme mali čítať vždy.“

Ernest Dimnet