Ty, ja a naše výlety - Emily Henry, Aktuell, 2023

Učebnice učebnice zo série Šlabikár - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana (Štefeková, Culková, Stankovianska)

„Nikdy som nestratil zo zreteľa, čo znamená byť civilizovaný človek. Vedel som, že prežitie by nemalo zmysel, keby som sa musel stať podliakom...Viete, jedlo na prežitie nestačí. Neexistuje liek na morálne zásady. Ak ich človek stratí, príde aj o seba.“