Použité filtre
Zrušiť filtre
Akcia

Posielame do piatich dní

Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení na poznávání zlomku jako části celku, žáci se učí zlomky číst, zapisovat a v praktických úlohách si procvičují probírané učivo...

2,07 €

2,07 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení, ve kterých žáci blíže poznávají desetinná čísla, s nimiž se denně v běžném životě setkávají; učí se je správně číst, zapisovat...

2,07 €

2,07 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Pracovní sešit slouží k efektivnímu rozvíjení matematické gramotnosti. Obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly k procvičování počítání do 10. Volně navazuje na učivo Matematiky...

1,22 €

1,22 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do 16 dní

Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 11 sad po 30 listech pětiminutovek. Zahrnuje všechny spoje násobení a dělení v oboru malé násobilky, dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky. Výsledky všech příkladů má k dispozici pouze vyučující

21,10 €

21,10 €

Posielame do 16 dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 4. ročníku. Obsahuje sloupce slovních spojení a vět, do nichž žáci doplňují náležitá písmena. Obsahem sešitu jsou párové...

2,49 €

2,49 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do 16 dní

Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 14 sad po 30 listech pětiminutovek – umožňuje dětem naučit se hbitě sčítat a odčítat jednociferná i dvojciferná čísla v oboru do 100.

-15%
12,91 €

12,91 €

Zľava 15%

Posielame do 16 dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Pracovní sešit je zásobníkem diktátů, cvičení, textů a přehledů, který žáci mají po ruce celý rok. Pro sebehodnocení nabízí bodovací systém. Přehledy slouží jako zdroj pro získání a ověření potřebných informací.

-13%
2,59 €

2,59 €

Zľava 13%

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Tento díl učebnice je výrazně aplikační. Vše, čemu se žáci naučili v prvních třech dílech, včetně soustavné práce s mapou, využijí při poznávání světadílů. Obsahuje kartonovou přílohu a seznam internetových odkazů.

1,18 €

1,18 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství; navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě ALTER (092769). Součástí obou dílů jsou kartičky se slovy tištěnými velkou i malou abecedou a přílohy...

-15%
2,52 €

2,52 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Pracovní listy přinášejí aplikační cvičení pro samostatnou práci žáků k jednotlivým kapitolám v učebnici Máme rádi češtinu pro 5. ročník. Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů.

-15%
2,97 €

2,97 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Akcia

Posielame do piatich dní

Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematika pro 3. ročník ALTER.

-15%
3,33 €

3,33 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Obsahuje uvedení do oboru desetinných čísel, které je doplněno názorem a podáváno tak, že nečiní žákům potíže. Průběžně jsou zařazeny i lekce geometrie. Obsahuje kartonovou přílohu s mincemi eura a s modely pro znázornění deseti...

2,54 €

2,54 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat...

2,54 €

2,54 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Obsahuje numeraci, sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Součástí sešitu je volně vložené papírové sčítací pravítko do 20.

2,30 €

2,30 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice; dále obsahují 24 stran přílohy s plány, schématy, mapami ČR a mnoho námětů pro činnostní charakter výuky...

1,79 €

1,79 €

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Pracovní sešit odpovídá potřebám žáků s různými typy znevýhodnění. Tento sešit vychází z matematiky ALTER, ale nabízí větší písmo, širší linky, jednodušší záznam slovních úloh a méně příkladů...

4,18 €

4,18 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do piatich dní

Pracovní sešit odpovídá potřebám žáků s různými typy znevýhodnění. Tento sešit vychází z matematiky ALTER, ale nabízí větší písmo, širší linky, jednodušší záznam slovních úloh a méně příkladů, aby všechny děti mohly dosáhnout úspěchu a radosti z práce...

4,18 €

4,18 €

Posielame do piatich dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 3. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (zejména párové souhlásky uvnitř slov a i/í – y/ý po obojetných souhláskách...

2,26 €

2,26 €

Posielame do šiestich dní

Akcia

Posielame do šiestich dní

Ukázky z moderní české i světové literatury byly vybrány tak, aby žáky citově zaujaly, nabídly jim dobrodružství a vzrušení. Tím mají podnítit zájem žáků o četbu a kultivovat jejich vkus. Učebnice získala ocenění...

1,65 €

1,65 €

Posielame do šiestich dní

Čítanka 2

od 4,42 €

Kniha brožovaná väzba
-13 %
4,42 €

Posielame do piatich dní

Kniha pevná väzba
-15 %
5,42 €

Posielame do piatich dní

-13 %
4,42 €
-15 %
5,42 €

„Nikdy som nemyslel na to, aby som písal pre povesť a poctu. Čo mám na srdci, musí von, a preto píšem.“

Ludwig Van Beethoven