Súboj s láskou - Jana Pronská, Slovenský spisovateľ, 2023

S červenou obálkou učebnice zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Lidská svoboda podle Needlemana znamenala uvědomit si absurditu života. „Bůh mlčí,“ říkával rád. „Teď ještě přimět člověka, aby sklapnul.““

Obhajoba šílencova - Woody Allen, 2018