S hnedou obálkou učebnice zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Klamali ťa. Diabol nie je kniežaťom hmoty, diabol je arogancia ducha, viera bez úsmevu, pravda, ktorú nikdy neprepadnú pochybnosti. “

Meno ruže - Umberto Eco
Meno ruže
Umberto Eco