Ako Francúzi vymysleli lásku - Marilyn Yalom, mamaš, 2023

S brožovanou väzbou knihy o ošetrovateľstve

Použité filtre
Zrušiť filtre
Teória ošetrovateľstva princípy a prax - Dana Farkašová a kolektív, Osveta, 2021
Teória ošetrovateľstva princípy a prax

Povolanie sestra od čias Florence Nightingaleovej prešlo mnohými zmenami. V priebehu desaťročí sa nemenila len uniforma sestier, ale najmä náplň ich činnosti. Sestra je odborník a rovnocenný partner v zdravotníckom tíme. Je erudovaná a schopná kriticky...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,84 €
  -10 %
  Na sklade

Gynekologické ošetrovateľstvo - Adriana Repková a kol., Osveta, 2006
Gynekologické ošetrovateľstvo

Učebnica vznikla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,00 €
  -5 %
  Na sklade

Neurologické ošetrovateľstvo - Zuzana Slezáková, Osveta, 2006
Neurologické ošetrovateľstvo

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom študijného odboru ošetrovateľstvo a zaoberá sa problematikou ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s neurologickými chorobami...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,81 €
  -5 %
  Na sklade

Nehojace sa rany - Edita Hlinková, Jana Nemcová, Michaela Miertová a kolektív, Osveta, 2015
Nehojace sa rany

Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spracovaním manažmentu rán. Problematika je logicky a systematicky rozčlenená do desiatich kapitol. Prvá až štvrtá kapitola sú obsahovo orientované na východiská k problematike ošetrovania rán – príčin

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Na sklade

Pôrodná asistencia I - Fyziológia - Anna Eliašová, Osveta, 2008
Pôrodná asistencia I - Fyziológia

Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium pôrodných asistentiek. Poskytuje základné atribúty učiť sa s analytickým prístupom na základe faktov. Je koncipovaná podľa najnovších trendov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,34 €
  -5 %
  Na sklade

Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve - Gabriela Vörösová, Osveta, 2011
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve

Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  7,00 €
  -30 %
  Na sklade

Komunikácia v ošetrovateľstve - Jarmila Kristová, Osveta, 2020
Komunikácia v ošetrovateľstve

Kvalita poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen materiálnou a technickou vybavenosťou, ale aj profesionálnym prístupom sestry k pacientovi. Tento prístup predpokladá účinný interaktívny proces...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,00 €
  Na sklade

Ošetrovateľský slovník - Katarína Žiaková a kol., Osveta, 2009
Ošetrovateľský slovník

Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, ...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,60 €
  Do šiestich dní

Ošetrovateľstvo - teória a vedecký výskum - Katarína Žiaková a kol., Osveta, 2009
Ošetrovateľstvo - teória a vedecký výskum

Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  4,90 €
  -30 %
  Na sklade

Ošetrovateľstvo a legislatíva v praxi - Zuzana Slezáková, Jarmila Kristová, Emília Miklovičová, Miloslava Kováčová, Osveta, 2020
Ošetrovateľstvo a legislatíva v praxi

Vysokoškolská učebnica pre študentov ošetrovateľstva a sestry v ošetrovateľskej praxi na rôznych stupňoch riadenia.

 • Knihabrožovaná väzba
  12,00 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I. časť - Jana Boroňová a kolektív, VEDA, 2023
Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky I. časť

Dostáva sa vám do rúk druhé doplnené a aktualizované vydanie vysokoškolskej učebnice, venované jednému z najušľachtilejších poslaní, a to práci sestry. Ošetrovateľstvo. Synonymum ľudskosti, pokory voči životu, lásky k človeku, pomoci slabému, chorému, bez

 • Knihabrožovaná väzba
  22,00 €
  Na sklade

Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve - Viera Simočková, Osveta, 2022
Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve

Vysokoškolská učebnica Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve je určená v prvom rade študentom odboru ošetrovateľstva...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,00 €
  Na sklade

Pediatrické ošetrovateľstvo - Mária Boledovičová a kol., Osveta, 2010
Pediatrické ošetrovateľstvo

Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva. Svojím obsahom nadväzuje na ošetrovateľské predmety, integruje poznatky humanitných a klinických predmetov, najmä pediatrie...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  4,90 €
  -30 %
  Na sklade

Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve - Anton Lacko, Mária Novysedláková a kolektív, Osveta, 2018
Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve

Vnútorné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý využíva poznatky z predklinických disciplín – fyziológie, patológie, biochémie, farmakológie – v diagnostike, liečbe a v prevencii jednotlivých ochorení. Ako integrujúci odbor v rámci klinickej medicíny má...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,00 €
  Na sklade

Základy fyzioterapie - Kamila Kociová a kolektív, Osveta, 2022
Základy fyzioterapie

Študijný odbor Fyzioterapia vznikol v súlade s európskymi trendmi a plynule nadviazal na štúdium rehabilitačných pracovníkov vzdelávaných na stredných zdravotníckych školách. Samozrejme musí spĺňať zvýšené nároky vysokoškolského štúdia a neustále sa...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,00 €
  Na sklade

Komunitní ošetřovateství - Alžbeta Hanzlíková a kolektív, Osveta, 2007
Komunitní ošetřovateství 
CZ

Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva. Prvá časť sa venuje základným a všeobecným témam ošetrovateľstva týkajúcich sa ochrany komunitného zdravia, druhá časť sa zameriava na starostlivosť o špeciálne populačné skupiny...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Na sklade

Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-právne aspekty - Alexandra Šimková, Alžbeta Benedikovičová, Jana Boroňová, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015
Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-právne aspekty

Intenzívna medicína je medicínsky odbor so špecializáciou , ktorého predmetom a náplňou je komplexná diagnostika, liečba a starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých z rôznych príčin môže dôjsť alebo už došlo k ohrozeniu základných...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,67 €
  Na sklade

Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve - Viera Simočková, Osveta, 2013
Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve

Edukácia je neoddeliteľnou súčasťou moderného ošetrovateľstva. Patrí medzi základné kompetencie sestier a pôrodných asistentiek. Cieľom edukačného pôsobenia v ošetrovateľskej praxi je získavanie teoretických poznatkov a praktických zručností...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,81 €
  -5 %
  Na sklade

Péče o rány - Soňa Brabcová, Grada, 2021
Péče o rány 
CZ

Publikace pojednává o ranách jako takových a hlavně o současných doporučených postupech v oblasti prevence, léčby a péče vztahujících se k hojení chronických ran. A nejen to - erudovaná sestra pečující o pacienty s nehojící se ránou, ale i sestra...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,54 €
  Na sklade

Kvalita poskytovanej starostlivosti u pacientov so stómiou - Edita Hlinková, Jana Nemcová, Anna Ovšonková, Osveta, 2020
Kvalita poskytovanej starostlivosti u pacientov so stómiou

Monografia Kvalita starostlivosti o pacientov so stómiou je určená pre vybranú skupinu odborníkov, ktorí ošetrujú chorých so stómiou (kolostómiou, ileostómiou) v klinickej praxi nemocníc, ako aj v ambulantnej starostlivosti....

 • Knihabrožovaná väzba
  8,00 €
  Do šiestich dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Všetci sme rovnakí rôznym spôsobom.“

Chyžná - Nita Prose, 2022
Chyžná
Nita Prose