Začína sa to nami - Colleen Hoover, Ikar, 2023

DVD najnovšie knihy o motivácii a sebarozvoji

„„Čím chceš byť, keď vyrastieš?“ „Chcem byť láskavý,“ povedal chlapec.“