Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre

Ústava Slovenskej republiky (od 1.1.2021) - Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

od 1,07 €

Kniha 2021
Na sklade
3,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2019
Na sklade
2,79 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2013

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2014

Vypredané

Kniha
Na sklade
3,00 €
Kniha
Na sklade
2,79 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Zákon o majetku obcí (Veľký komentár)

 • Vydavateľstvo komunálnej literatúry , 2019

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autori podrobne a detailne rozpracúvajú jednotlivé ustanovenia zákona, vrátane odkazov na dôvodovú správu a tiež obsahuje jedinečné vymedzenie pojmov, ako aj početné návody na praktické riešenia. Rovnako je tu obsiahnutá rozsiahla judikatúra...

64,00 €

64,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Repetitórium práva Európskej únie

od 11,00 €

Kniha 2019
Na sklade
20,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha 2013

Vypredané

Kniha
Na sklade
20,00 €

Vypredané

Repetitórium civilného procesného práva

od 25,00 €

Kniha 2021
Na sklade
31,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2017
Na sklade
25,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha
Na sklade
31,00 €
Kniha
Na sklade
25,00 €

Posielame do 8 dní

Novelizovaný civilný mimosporový poriadok ZÁKON Č. 161/2015 Z. Z. CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 137/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z. A ZÁKONA Č. 68/2021 Z. Z....

-5%
3,72 €

3,72 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021. Určený je pracovníkom školstva, pedagogickým pracovníkom, starostom a pracovníkom samosprávy. Nový ročník je na žiadosť čitateľskej verejnosti doplnený o Zákon č. 131/2002 o vysokých školách..

7,00 €

7,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do troch dní

Predkladaná publikácia prehľadne popisuje podstatu a zmysel konania o pozemkových úpravách a jeho jednotlivé fázy. Jej prínosom je však aj to, že autor v publikácii ponúka aj návrhy de lege ferenda a hlbšie analyzuje jednotlivé...

14,30 €

14,30 €

Posielame do troch dní

Pridať do

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

od 2,09 €

Kniha 2018
-5 %
2,10 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Kniha 2008

Vypredané

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2018

Vypredané

-5 %
2,10 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom...

22,00 €

22,00 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Titulobsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2021 z oblastí stavebníctvo, architektúra a bývania. Doplnený je o Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Táto kniha je investíciou pre každého, kto prichádza do styku s nehnuteľnosťami, katastrom a stavebným úradom...

34,00 €

34,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Nakladanie s majetkom obce

od 7,63 €

-30 %
7,63 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

10,90 €

Posielame do troch dní

-30 %
7,63 €
10,90 €

Správne právo procesné

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva procesného a jeho inštitútov. Za tým účelom je v učebnici vymedzený pojem...

16,30 €

16,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia obsahuje: Správny súdny poriadok podľa právneho...

-5%
3,04 €

3,04 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do šiestich dní

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy...

-5%
3,20 €

3,20 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Již druhé, aktualizované vydání publikace syntetizuje dosavadní poznání o teorii a praxi tvorby práva...

-5%
18,01 €

18,01 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

1000 riešení 2/2018

Poradca s.r.o., 2018

Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov, Ročné zúčtovanie dane z príjmu vo VS, Zákonník práce, Pozemkový fond, ZDP, DPH, PÚ, JÚ, právo, verejná správa...

-5%
2,23 €

2,23 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Cílem publikace je přispět k poznání podstaty rozvojových procesů v území z pohledu jejich regionálních, ekonomických, sociálních i kulturních charakteristik a postihnout význam a úlohu veřejné správy při rozvoji jednotlivých regionů nebo lokalit...

-5%
22,76 €

22,76 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do troch dní

Monografia Reklamné stavby podľa stavebného zákona prichádza na slovenský knižný trh po troch rokoch od účinnosti novely stavebného zákona, ktorou sa zaviedli do praxe prísnejšie pravidlá pre reklamné stavby. JUDr. Helena Spišiaková, autorka publikácie

-5%
10,01 €

10,01 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Pridať do

Posielame do troch dní

Súčasná právna úprava správnych deliktov je v Slovenskej republike obsiahnutá v mnohých právnych predpisoch a absentuje jej kodifikácia. Čiastočnú kodifikáciu možno zaznamenať len pri priestupkoch ako jednom z druhov správnych deliktov, a

17,60 €

17,60 €

Posielame do troch dní

Pridať do

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green