Nádej jednej matky - Francine Rivers, Kumran, 2023

S brožovanou väzbou knihy o správnom práve

Zúženie výberu
Použité filtre
Zrušiť filtre
Repetitórium práva Európskej únie - Martina Jánošíková, IURIS LIBRI, 2019
Repetitórium práva Európskej únie

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho...

 • Knihabrožovaná väzba
  20,00 €
  Na sklade

Repetitórium civilného procesného práva - Katarína Gešková, IURIS LIBRI, 2021
Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

 • Knihabrožovaná väzba
  31,00 €
  Do 19 dní

Muslimské bratrstvo v současnosti - Marek Čejka, Academia, 2017
Muslimské bratrstvo v současnosti 
CZ

Autoři se zaměřují na panarabské hnutí Muslimské bratrstvo a s ním spřízněné politické strany a hnutí. Kromě okolností vzniku a historie jeho regionálních odnoží se podrobněji zaměřili na současnost a vyhodnotili dopady...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,36 €
  -18 %
  Na sklade

Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi - Branislav Cepek, Wolters Kluwer, 2019
Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi

Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom právnických fakúlt. Ich cieľom je zrozumiteľnou formou oboznámiť študentov právnických fakúlt nielen so základnými poznatkami z vedného odboru správneho práva hmotného – všeobecnej časti, ale aj...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,10 €
  Do šiestich dní

Strategie civilního procesu - Aleš Rozehnal, Aleš Čeněk, 2022
 
Strategie civilního procesu - Aleš Rozehnal, Aleš Čeněk, 2020
Strategie civilního procesu 
CZ

Publikace navazuje a rozšiřuje třetí vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře, kterou je rozbor praktických otázek civilního procesu. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,57 €
  Na sklade

Novelizovaný Správny poriadok, Epos, 2017
Novelizovaný Správny poriadok

Zákon č. 71/1967 Zb. z 29. júna 1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 527/2003 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 204/2011 Z.z., zákona č. 176/2015 Z.z., zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,30 €
  Na sklade

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Heuréka, 2019
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,10 €
  Do 9 dní

Ústava do vrecka - Kolektív autorov, Taktik, 2019
Ústava do vrecka
 • Autorský kolektív

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,10 €
  Do piatich dní

Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia - Miroslav Gavalec, Wolters Kluwer, 2015
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia

Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu procesnoprávnych rozhodnutí, ktorých právny základ vychádza z medzinárodného práva, resp. z práva únijného. Pod pojem životné prostredie zostavovateľ...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,90 €
  Na sklade

Severná Kórea - Lucia Husenicová, Belianum, 2020
Severná Kórea

Monografia Severná Kórea: politický systém, ideológia a zahraničná politika sa venuje štátu, ktorý je špecifickým aktérom medzinárodných vzťahov. Je to malý štát, so špecifickou históriou a unikátnym politickým systémom....

 • Knihabrožovaná väzba
  15,30 €
  Do 28 dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

Zákony 2021 IV - Stavebné zákony a predpisy, kataster, nehnuteľností, Poradca s.r.o., 2021
Zákony 2021 IV - Stavebné zákony a predpisy, kataster, nehnuteľností

Titulobsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2021 z oblastí stavebníctvo, architektúra a bývania. Doplnený je o Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do piatich dní
 • Čítanávýborný stav
  4,90 €
  -30 %
  Na sklade

Válka jinými prostředky - Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harrisová, Academia, 2021
Válka jinými prostředky 
CZ

Bývalý diplomat a autor mnoha odborných publikací o mezinárodních vztazích a politice Robert D. Blackwill a bývalá poradkyně Hillary Clintonové pro záležitosti ekonomické zahraniční politiky...

 • Knihabrožovaná väzba
  21,96 €
  -18 %
  Do 9 dní

Úvod do evropského práva - Pavel Svoboda, C. H. Beck, 2023
Úvod do evropského práva 
CZ

Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho...

 • Knihabrožovaná väzba
  44,75 €
  -4 %
  Do 19 dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  21,78 €
  -35 %
  Na sklade

Príklady zo správneho práva procesného - Zuzana Hamuľáková, Wolters Kluwer, 2017
Príklady zo správneho práva procesného

Učebnica je určená na výučbu praktických seminárov správneho práva procesného a obsahuje okrem praktických cvičení a úloh aj vybrané Konzultačné stanoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vybrané judikáty súdov rôznych stupňov a vzory...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,20 €
  Na sklade

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - Ján Svák, Žaneta Surmajová, Boris Balog, Wolters Kluwer, 2017
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,95 €
  Na sklade

Zákon o sťažnostiach - Matej Horvat, Wolters Kluwer, 2023
Zákon o sťažnostiach

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorou sa realizuje právo fyzických a právnických osôb podať individuálnu sťažnosť s cieľom domôcť sa ochrany svojich práv porušených činnosťou alebo...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,60 €
  Do šiestich dní


Sprievodca miestnou samosprávou - Ladislav Briestenský, Wolters Kluwer, 2022
Sprievodca miestnou samosprávou

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc originality...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,60 €
  Do šiestich dní

Obecné zastupiteľstvo - Ladislav Briestenský, Wolters Kluwer, 2021
Obecné zastupiteľstvo

Publikácia Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede prináša 90 odborných stanovísk autora na otázky súvisiace s uplatňovaním zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,00 €
  Do šiestich dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  7,80 €
  -40 %
  Na sklade

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra - Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer, 2020
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra

Tretie, aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti s uvedenými novelami bolo aktualizované vydanie doplnené...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,90 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Láska je hmla a vzdych ju odveje. Láska je v oku iskra nádeje, ale aj more sĺz - tak čo chceš ešte? Láska je múdre šialenstvo, je z bied pomáhajúci liek, i prudký jed.“

Romeo a Júlia - William Shakespeare, 2006
Romeo a Júlia
William Shakespeare