S brožovanou väzbou knihy o pracovnom práve

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Zákonník práce, Heuréka, 2023
Zákonník práce

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z....

 • Knihabrožovaná väzba
  6,60 €
  Do 9 dní
  Stíhame do Vianoc

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. sept. 2023, Nová Práca, 2023
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. sept. 2023

Posledná novela Zákonníka práce, bola vykonaná zákonom NR SR č. 309/2023 Z. z. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,90 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Tamara Paceková, Wolters Kluwer, 2017
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,50 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc

Repetitórium pracovného práva - Marián Mészáros, Lucia Váryová, IURIS LIBRI, 2023
Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a upevniť si doteraz...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,99 €
  -3 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Strategie civilního procesu - Aleš Rozehnal, Aleš Čeněk, 2022
 
Strategie civilního procesu - Aleš Rozehnal, Aleš Čeněk, 2020
Strategie civilního procesu 
CZ

Publikace navazuje a rozšiřuje třetí vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře, kterou je rozbor praktických otázek civilního procesu. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,57 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - Dionýz Gašparovský, Slovenský elektrotechnický zväz, 2023
ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Cieľom príručky je priniesť čitateľom základné informácie o bezpečnostných a technických požiadavkách na elektrické zariadenia a inštalácie, ktoré sú potrebné na odbornú spôsobilosť elektrotechnikov. V siedmom upravenom a doplnenom vydaní boli...

 • Knihabrožovaná väzba
  53,99 €
  -4 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou, Nová Práca, 2022
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Od 1. novembra 2022 začala platiť rozsiahla novela Zákonníka práce. Najvýraznejšou novinkou je zavedenie dvojtýždňového plateného voľna pre otcov. Túto 14-dňovú platenú otcovskú dovolenku si možno vybrať v prvých šiestich týždňoch po narodení dieťaťa...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,90 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - Zuzana Dianová, Wolters Kluwer, 2020
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Odmeňovanie, zamestnanosť a pracovné vzťahy zamestnancov vo verejnej správe v súčasnosti upravujú viaceré zákonné a podzákonné normy. Na mnohých, najmä obecných úradoch vykonávajú mzdovú a personálnu agendu zamestnanci, ktorí...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,90 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci - Eleonóra Fabiánová a kolektív, Príroda, 2010
Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávatelia POZOR! Táto publikácia ako prvá na Slovensku rieši problematiku bezpečnosti práce, ochranu pred požiarmi a ochranu zdravia pri práci pre malých a stredných podnikateľov. Nájdete v nej ucelený prehľad povinností zamestnávateľov...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,95 €
  Do piatich dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanámierne opotrebovaná
  4,17 €
  -40 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

GDPR v pracovnoprávnej praxi - Tatiana Valentová, Jan Horecký, Marek Švec, Wolters Kluwer, 2020
GDPR v pracovnoprávnej praxi

Ako ovplyvnila implementácia nariadenia GDPR ochranu osobných údajov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a s čím majú zamestnávatelia najväčšie problémy?...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,25 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  7,40 €
  -20 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva - Helena Barancová, Leges, 2019
Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,36 €
  -10 %
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc

Ochrana osobních údajů - Andrea Pokorná, Helena Dvořáková, Wolters Kluwer ČR, 2020
Ochrana osobních údajů 
CZ

Publikace poskytuje přehled zásadní judikatury SDEU a ESLP, která bude relevantní pro soudní výklad nařízení GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů...

 • Knihabrožovaná väzba
  51,99 €
  -5 %
  Do piatich dní
  Stíhame do Vianoc

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích - Eva Šimečková, Leges, 2020
Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích 
CZ

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn předev?

 • Knihabrožovaná väzba
  22,53 €
  -9 %
  Do piatich dní
  Stíhame do Vianoc

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Epos, 2022
Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 124/2006 Z.Z. Z 2. 2. 2006 O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007 Z.Z....

 • Knihabrožovaná väzba
  5,10 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc

Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku - Lucia Petríková, Leges, 2018
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku

Cieľom monografie je objasnenie podstaty veku ako diskriminačného dôvodu v systéme pracovného práva, s dôrazom na zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku. Súčasťou tejto vedeckej práce je aj dôkladná analýza...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,20 €
  -5 %
  Do 13 dní
  Stíhame do Vianoc

Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy - Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Wolters Kluwer, 2017
Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy

Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Monografia sa venuje komparácii týchto vzťahov v oblasti nielen občianskeho, ale aj obchodného a pracovného práva. V jednotlivých kapitolách autori...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,70 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc

Poradca č. 5 / 2023 - Nelegálne zamestnávanie, Inšpekcia práce, BOZP, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 5 / 2023 - Nelegálne zamestnávanie, Inšpekcia práce, BOZP

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona o štátnej službe...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,30 €
  -2 %
  Do 9 dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  5,95 €
  -30 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Práce a Mzdy č.9/2022 bez chýb, pokút a penále - Elektronická PN, Poradca s.r.o., 2022
Práce a Mzdy č.9/2022 bez chýb, pokút a penále - Elektronická PN

Od 1. júna 2022 sa začala poistencom a ich zamestnávateľom na Portáli elektronických služieb Sociálnej poisťovne poskytovať nová služba – elektronická PN (ePN). Tento nový typ PN postupne nahradí päťdielne papierové tlačivo...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,58 €
  -5 %
  Do 9 dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  5,52 €
  -20 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Mediácia a riešenie konfliktov v pracovnej oblasti - František Kutlík, Simars, 2020
Mediácia a riešenie konfliktov v pracovnej oblasti

Cieľom a zameraním publikácie, je poskytnúť základné informácie o procese mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov a konfliktov na pracoviskách. Okrem iného sa sústreďuje na riešenie problémov vznikajúcich v súvislosti s mobbingom, bossingom, sexual...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,95 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - Jozef Toman, Wolters Kluwer, 2019
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Hoci dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vznikli v úplne inom spoločenskom kontexte, ich použitie zamestnávateľmi je veľmi frekventované aj v súčasnosti. Na aké účely ich možno použiť a ako riešiť problémy v prípade už uzavretých dohôd...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,75 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Svet, v ktorom sa číta, je tým najlepším možným. Čítanie kníh a debaty o nich sú tou najpríjemnejšou formou cibrenia mysle, na akú som vo svojom doterajšom živote natrafila. A jedným z najúčinnejších spôsobov, ako meniť svoj svet k lepšiemu. “

Do plaviek - Eva Borušovičová, 2018
Do plaviek
Eva Borušovičová