Atramentovočierne srdce - Robert Galbraith, J.K. Rowling, Lindeni, 2023

S brožovanou väzbou knihy o občianskom práve

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Občiansky zákonník

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,06 €
  -10 %
  Do 25 dní

Repetitórium občianskeho hmotného práva - Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková, IURIS LIBRI, 2021
Repetitórium občianskeho hmotného práva

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých....

 • Knihabrožovaná väzba
  27,00 €
  Na sklade
 • Čítanámierne opotrebovaná
  16,15 €
  -15 %
  Na sklade

Repetitórium civilného procesného práva - Katarína Gešková, IURIS LIBRI, 2021
Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

 • Knihabrožovaná väzba
  31,00 €
  Na sklade

Repetitórium občianskeho práva hmotného - Denisa Dulaková, Anton Dulak, Wolters Kluwer, 2018
Repetitórium občianskeho práva hmotného

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,30 €
  Do 15 dní

Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Repetitórium z občianskeho práva hmotného - Denisa Dulaková, Anton Dulak, Wolters Kluwer, 2018
Repetitórium z občianskeho práva hmotného

Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho záväzkového práva. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,70 €
  Do 15 dní

Strategie civilního procesu - Aleš Rozehnal, Aleš Čeněk, 2022
 
Strategie civilního procesu - Aleš Rozehnal, Aleš Čeněk, 2020
Strategie civilního procesu 
CZ

Publikace navazuje a rozšiřuje třetí vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře, kterou je rozbor praktických otázek civilního procesu. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,57 €
  Na sklade

Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále - Marta Boráková, Poradca s.r.o., 2021
Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,90 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  6,32 €
  -20 %
  Na sklade

Materiálne jadro ústavy - Boris Balog, Wolters Kluwer, 2022
Materiálne jadro ústavy

Materiálne jadro ústavy - Ústavný systém v pohybe...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,95 €
  Na sklade

Ochrana osobných údajov - Matúš Mesarčík, C. H. Beck, 2020
Ochrana osobných údajov

„Učebnica predstavuje komplexné spracovanie problematiky ochrany osobných údajov. Dielo je vhodné jednak pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odbornú verejnosť, a jednak aj pre širokú verejnosť...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,00 €
  Do 25 dní

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení - Ondřej Pavelek, C. H. Beck, 2020
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení 
CZ

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše....

 • Knihabrožovaná väzba
  15,40 €
  -3 %
  Na sklade

Vzory zmlúv a podaní pre občanov - Otto Lúčanský, Milada Illášová, Nová Práca, 2018
Vzory zmlúv a podaní pre občanov

Publikácia autorov JUDr. Otto Lúčanský, JUDr. Milada Illášová: VZORY ZMLÚV A PODANÍ PRE OBČANOV - podľa Občianskeho zákonníka, Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Zákona o rodine obsahuje základné vzory zmlúv...

 • Knihabrožovaná väzba
  25,90 €
  Do štyroch dní

Antidiskriminačný zákon - Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár, Wolters Kluwer, 2017
Antidiskriminačný zákon

Komentár k antidiskriminačnému zákonu prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s prierezovou právnou úpravou, ktorá v slovenskom právnom systéme upravuje humanitné princípy rovnakého zaobchádzania v súlade s právnou úpravou základných ľudských...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,20 €
  Do šiestich dní

Autorský zákon, Heuréka, 2020
Autorský zákon

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zvýraznenými...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,43 €
  -5 %
  Na sklade

Krátkodobý nájom bytu - Denisa Dulaková, Wolters Kluwer, 2018
Krátkodobý nájom bytu

Prijatie zákona o krátkodobom nájme bytu č. 98/2014 Z. z. malo za cieľ odstrániť bariéru nadmernej ochrany nájomcov, ktorú im poskytovalo nájomné bývanie upravené Občianskym zákonníkom, a vyriešiť tie náležitosti prenájmu, ktoré bol

 • Knihabrožovaná väzba
  8,15 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  5,71 €
  -30 %
  Na sklade

Úplné Znění - 1481 Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství podle stavu k 14. 2. 2022, Sagit, 2022
Úplné Znění - 1481 Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství podle stavu k 14. 2. 2022 
CZ

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu zákona, který...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,56 €
  -5 %
  Viac ako 30 dní

Pozemky - Stavby - Byty - Ondrej Halama, Ondrej Halama, 2019
Pozemky - Stavby - Byty

Táto kniha je investíciou pre každého, kto prichádza do styku s nehnuteľnosťami, katastrom a stavebným úradom...

 • Knihabrožovaná väzba
  34,00 €
  Na sklade

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou, Nová Práca, 2022
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Od 1. novembra 2022 začala platiť rozsiahla novela Zákonníka práce. Najvýraznejšou novinkou je zavedenie dvojtýždňového plateného voľna pre otcov. Túto 14-dňovú platenú otcovskú dovolenku si možno vybrať v prvých šiestich týždňoch po narodení dieťaťa...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,90 €
  Na sklade

Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Marek Valachovič, Marek Perdík, C. H. Beck SK, 2020
Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pozostáva z kompilácie takmer 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk...

 • Knihabrožovaná väzba
  49,00 €
  Na sklade

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi - Lucia Pohančeníková, Saskia Poláčková, Wolters Kluwer, 2020
Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi obsahujú kompletnú matériu z rodinného práva formou textu a zároveň obsahujú aj kontrolné otázky korešpondujúce s okruhom témy a s praktickými príkladmi, s ktorými sa čitateľ môže...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,70 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Ari by bol najradšej, keby všetci z jeho izby odišli, najradšej by bol sám so svojimi knihami, najradšej by sa v jednej z nich stratil a už sa nikdy nevrátil.“

Sága z Keflavíku - Jón Kalman Stefánsson, 2022
Sága z Keflavíku
Jón Kalman Stefánsson