Reminiscencie - Dominik Dán, Slovart, 2023

Knihy o humanitných vedách z edície Prehľad judikatúry

Použité filtre
Zrušiť filtre
Judikatúra vo veciach priestupkového práva - Eva Babiaková, Jeannette Haidinová, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012
Judikatúra vo veciach priestupkového práva

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania...

 • Knihabrožovaná väzba
  26,90 €
  Na sklade

Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom - Peter Roháček, Maroš Prosman, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2020
Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom

Publikácia Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom spracúva doterajšiu judikatúru Súdneho dvora EÚ v oblasti colnej únie EÚ a pohybu tovaru cez colnú hranicu a identifikuje významné rozsudky týkajúce sa cla...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,60 €
  Do štyroch dní

Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia - Miroslav Gavalec, Wolters Kluwer, 2015
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia

Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu procesnoprávnych rozhodnutí, ktorých právny základ vychádza z medzinárodného práva, resp. z práva únijného. Pod pojem životné prostredie zostavovateľ...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,90 €
  Na sklade

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková, Wolters Kluwer, 2016Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Jana Škvarková, Wolters Kluwer, 2015
Judikatúra Súdneho dvora EÚ

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v rokoch 2011 a 2012,...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,90 €
  Do štyroch dní

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania - Marek Griga, Juraj Tkáč, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Na sklade

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania - Edmund Horváth, Wolters Kluwer, 2015
Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania. Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských...

 • Knihabrožovaná väzba
  26,90 €
  Na sklade

Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová, Wolters Kluwer, 2017
Judikatúra Súdneho dvora EÚ

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už piatu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 28 nových rozsudkov uverejnených...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,54 €
  Do štyroch dní

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov - Edmund Horváth, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Kniha prináša výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí na tému zabezpečenia záväzkov, ktoré môžu byť nápomocné v slovenskej právnej praxi. Pri nepulibkovaných rozhodnutiach bola vytvorená aj právna veta a pri niektorých rozhodnutiach...

 • Knihabrožovaná väzba
  22,00 €
  Do štyroch dní

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov I. - Milan Budjač, Janka Gibaľová, Wolters Kluwer, 2015
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov I.

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných...

 • Knihabrožovaná väzba
  23,10 €
  Do štyroch dní

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III. - Milan Budjač, Janka Gibaľová, Wolters Kluwer, 2015
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III.

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje tretiu ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,60 €
  Do štyroch dní

Vedeli ste, že...?

vá radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Judikatúra vo veciach náhrady škody - Katarína Nemcová, Peter Vojtko, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2011
Judikatúra vo veciach náhrady škody

Publikácia z úspešnej edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnej súdnej praxi veľmi bohatá...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva - Edmund Horváth, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2014
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí,...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu - Róbert Jakubáč, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu

Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ďalší výber z rozhodnutí slovenských, českých a československých súdov z oblasti zodpovednosti za škodu...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí - Lucia Černáková, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície judikatúr nášho vydavateľstva zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských súdov týkajúce sa zaistenia osôb a vecí. Inštitúty slúžiace na zaistenie osôb a vecí sú nevyhnutne potrebné...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Judikatúra vo veciach stavebného konania - Eva Babiaková, Lucia Leňová, Wolters Kluwer, 2015
Judikatúra vo veciach stavebného konania

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho účinnosti už tridsaťštyrikrát novelizovaný. Napriek tomu, že sa v súčasnosti pripravuje nový stavebný zákon...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva - Peter Strapáč, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2015
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj Najvyššieho súdu ČR...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Judikatúra vo veciach zmeniek - Peter Strapáč, Wolters Kluwer, 2016
Judikatúra vo veciach zmeniek

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám - Ivan Rumana, Ina Šingliarová, Wolters Kluwer, 2014
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov - Edmund Horváth, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008
Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov

"V tejto publikácii, ktorá je druhou z edície judikatúr nášho vydavateľstva sme sa zamerali na aktuálnu judikatúru slovenských aj českých súdov vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov..."

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva - Róbert Jakubáč, Wolters Kluwer, 2014
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva

Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo základných ľudských práv, a to právu vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy SR), resp. vlastníckemu právu, ale aj nepochybne zaujímavému...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Všetky ženy si o sebe myslia, že sú iné; všetky si myslia, že niektoré veci sa im nemôžu prihodiť, a všetky sa mýlia. “

Zlomená žena - Simone de Beauvoir, 2021
Zlomená žena
Simone de Beauvoir