Dážďovníky - Fernando Aramburu, Inaque, 2023

Najdrahšie z kategórie: na tému boh knihy o financiách, investovaní a bankovníctve

„Známkou nezrelého človeka je, že chce za niečo vznešene zomrieť, kým známkou zrelého človeka je, že chce pre niečo pokorne žiť. “

Kto chytá v žite - J.D. Salinger, 2019
Kto chytá v žite
J.D. Salinger