Knihy o podvojnom účtovníctve s brožovanou väzbou

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti

Použité filtre
Zrušiť filtre
Posielame do piatich dní

Publikácia sa venuje problematike účtovnej závierky za rok 2021 pre podnikateľov účtujúcim v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Titul obsahuje tieto témy: prebytok, inventúra, manko, kapitálový fond, závierka, cenné papiere, opravné položky, rezervy...

6,00 €

6,00 €

Posielame do piatich dní

Účtovníctvo

od 10,50 €

-2 %
14,70 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-30 %
10,50 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-2 %
14,70 €
-30 %
10,50 €
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku...

-5%
18,82 €

18,82 €

Zľava 5%
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
Posielame do šiestich dní

Poisťovne v členských štátoch EÚ prešli významnými zmenami súvisiacimi s nastavením novej úrovne riadenia rizík, kapitálových požiadaviek a prísnejších pravidiel dohľadu, ktoré ustanovila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES...

18,50 €

18,50 €

Posielame do šiestich dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sú dôležitým nástrojom, ktorý slúži na správne pochopenie údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Skutočnosť, že v praxi sa ich zostavovaniu nevenuje vždy patričná pozornosť, sa stala...

13,60 €

13,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ

od 5,00 €

Kniha 2022
19,50 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2020
19,50 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2019
-5 %
15,72 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2017
Vypredané
19,50 €
19,50 €
-5 %
15,72 €
Vypredané

Analýza účtovnej závierky

od 20,60 €

Kniha Wolters Kluwer, 2020
20,80 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Vypredané
20,80 €
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom publikácie je nadviazať na témy, ktoré sú spracované v publikácii Mzdy profesionálne 2, poukázať na vybrané osobitné situácie v mzdovom účtovníctve a ponúknuť návod na ich riešenie. Autorka sa v jednotlivých kapitolách podrobne venuje dohodám...

23,70 €

23,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do týždňa

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania v PÚ...

7,90 €

7,90 €

Posielame do týždňa
Posielame do piatich dní

Odborná publikácia Účtovné súvzťažnosti: Najčastejšie problémy praxe predstavuje svojím rozsahom, komplexnosťou a aktuálnosťou jedinečnú a originálnu publikáciu. Autorky systematicky a veľmi podrobne vysvetľujú súvzťažné účtovanie a ďalšie súvislosti...

42,07 €

42,07 €

Posielame do piatich dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Posielame do piatich dní

Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo...

5,90 €

5,90 €

Posielame do piatich dní
Posielame do šiestich dní

Správne uplatňovanie zásad pri vedení účtovníctva je podmienené dôkladnou znalosťou zákona o účtovníctve, ako aj nadväzujúcich právnych predpisov. Táto skutočnosť podnietila vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o. pripraviť publikáciu...

21,80 €

21,80 €

Posielame do šiestich dní
Posielame do šiestich dní

Mať k dispozícii aktuálne účtovné predpisy je nevyhnutnosťou pre každého, kto ich využíva pri svojej práci. Ak sa navyše všetky potrebné predpisy nachádzajú v jednej praktickej publikácii, nejde iba o obyčajnú knihu, ale doslova o efektívnu pracovnú...

10,80 €

10,80 €

Posielame do šiestich dní
Posielame do týždňa

Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 593/2007...

5,70 €

5,70 €

Posielame do týždňa
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní...

9,96 €

9,96 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony 2018 I/B

Poradca s.r.o., 2018
Posielame do šiestich dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o účtovníctve, Účtovné opatrenia pre PÚ a JÚ, neziskové a rozpočtové organizácie, Opatrenia pre účtovnú závierku, Správne poplatky...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%
Posielame do šiestich dní

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

od 13,10 €

Kniha 2016
15,90 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2018
Vypredané
Kniha 2016
Vypredané
Kniha 2019
Vypredané
15,90 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

od 8,70 €

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2019
17,50 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha Wolters Kluwer, 2016
8,70 €
Posielame do šiestich dní
17,50 €
8,70 €

Účtovná závierka za rok 2019

od 4,00 €

Kniha 2020
4,99 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2019
Vypredané
4,99 €
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol. V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných...

16,40 €

16,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

„Smrť nečaká, kým si na ňu nájdeš čas. A keď zostarneš a obzrieš sa spčť, zistíš, že nečaká ani život.“

Bavilo ma žiť - Abby Fabiaschi
Bavilo ma žiť
Abby Fabiaschi