Začína sa to nami - Colleen Hoover, Ikar, 2023

Knihy o biznise a manažmente z edície 1000 riešení

Použité filtre
Zrušiť filtre
1000 riešení 4/2021 - DPH po zmenách od roku 2021, Poradca s.r.o., 2021
1000 riešení 4/2021 - DPH po zmenách od roku 2021

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa mení od 1. 1. 2021 a niektoré ustanovenia budú účinné až od 1. 7. 2021. Medzi najvýznamnejšie zmeny v oblasti DPH od roku 2021 patrí možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,43 €
  -5 %
  Do týždňa

1000 riešení 1/2020 - Ročné zúčtovanie dane, Daň z motorových vozidiel, Poradca s.r.o., 2019
1000 riešení 1/2020 - Ročné zúčtovanie dane, Daň z motorových vozidiel

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov. Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Mesačník sa rieši tematiku daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,43 €
  -5 %
  Do šiestich dní

1000 riešení 1-2/2021 - Koniec roka v účtovníctve, Mzdová agenda na konci roka, Poradca s.r.o., 2020
1000 riešení 1-2/2021 - Koniec roka v účtovníctve, Mzdová agenda na konci roka

Prehľad zmien a príklady z praxe po novele. Daňové zameranie sústavy jednoduchého účtovníctva vyžaduje od podnikateľa, ktorý podniká ako fyzická osoba, aby každú hospodársku operáciu posudzoval aj podľa ustanovení zákona o dani z príjmov...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,20 €
  Do týždňa

1000 riešení 3/2021 - Zákon o dani z príjmov - novela, Poradca s.r.o., 2021
1000 riešení 3/2021 - Zákon o dani z príjmov - novela

V súčasnosti platný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je účinný od 1. 1. 2004. V priebehu roka 2020 boli schválené štyri novely ZDP, ktoré priniesli viacero zmien...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,43 €
  -5 %
  Do týždňa

1000 riešení 2-3/2019 - prehľad zmien a príklady z praxe po novelách: Daňové priznania FO a PO a ZDP, Poradca s.r.o., 2019
1000 riešení 2-3/2019 - prehľad zmien a príklady z praxe po novelách: Daňové priznania FO a PO a ZDP

Publikácia obsahuje nasledovné témy: 1200 príkladov a riešení z praxe z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,40 €
  -5 %
  Do šiestich dní

1000 riešení č. 1-2 / 2023 - Koniec roka v účtovníctve, Poradca s.r.o., 2023
1000 riešení č. 1-2 / 2023 - Koniec roka v účtovníctve

Kalendárny rok sa v mzdovej učtárni považuje aj za zdaňovacie obdobie, ktoré je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto súvislosti majú zamestnanci ako daňovníci s príjmami zo...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,80 €
  Na sklade

1000 riešení 2/2020 - Služby zamestnanosti, Daňové priznania, Poradca s.r.o., 2019
1000 riešení 2/2020 - Služby zamestnanosti, Daňové priznania

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov. Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,43 €
  -5 %
  Do šiestich dní

1000 riešení 7-8/2020 - Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom, Poradca s.r.o., 2020
1000 riešení 7-8/2020 - Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so šírením pandémie prijala vláda SR celý rad opatrení. Opatrenia sa týkajú všetkých oblastí. Pre podnikateľa sú však najdôležitejšie opatrenia v oblasti daní, miezd a odvodov.

 • Knihabrožovaná väzba
  7,20 €
  Do šiestich dní

1000 riešení 5-6/2021 Daňové výdavky podnikateľa, Správa daní - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2021
1000 riešení 5-6/2021 Daňové výdavky podnikateľa, Správa daní
 • Autorský kolektív

Titul obsahuje otázky a odpovede z praxe zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. V tomto čísla sa dozviete viac na tému Daňové výdavky podnikateľa, Správa daní a Dodržiavanie daňových povinností...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,72 €
  Do 14 dní

1000 riešení 6-8/2019, Poradca s.r.o., 2019
1000 riešení 6-8/2019

Publikácia radí formou praktických otázok z praxe, na ktoré odpovedajú renomovaní odborníci v daných oblastiach. 1000 riešení je určených podnikateľom, živnostníkom, ekonómom, zamestnávateľom, účtovníkom, daňovým poradcom a mnohým ďalším...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,58 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

1000 riešení č. 6-7 / 2022 - Dedičské právo, Daňové výdavky, Poradca s.r.o., 2022
1000 riešení č. 6-7 / 2022 - Dedičské právo, Daňové výdavky

Dedičské právo v SR je súčasťou a najdôležitejšou podskupinou všeobecného súkromného práva. Je to tá časť súkromného práva, ktorá sa zaoberá otázkami dedenia, a to aké sú predpoklady dedenia, kto je povolávaný dediť, v akej miere môže poručiteľ...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,40 €
  -5 %
  Do 14 dní

1000 riešení 11-12/2020 - Ochrana spotrebiteľa, Dlhodobý hmotný majetok, Poradca s.r.o., 2020
1000 riešení 11-12/2020 - Ochrana spotrebiteľa, Dlhodobý hmotný majetok

Momentálny núdzový stav v SR je dôsledkom druhej vlny korona vírusu. V tomto období platí viacero nových opatrení v legislatíve. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,72 €
  Do týždňa

1000 riešení 9-10/2020 - Daňová strata, Odpady po novele, Poradca s.r.o., 2020
1000 riešení 9-10/2020 - Daňová strata, Odpady po novele

Obdobie pandémie prinieslo viacero nových opatrení v legislatíve, v dôsledku čoho so zmenil aj základná pracovnoprávny predpis, a to Zákonník práce. Po novom napríklad zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,40 €
  -5 %
  Do týždňa

1000 riešení 9/2019 – Súdne spory - nové riešenie, Sociálne poistenie - zmeny roku 2019 - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2019
1000 riešení 9/2019 – Súdne spory - nové riešenie, Sociálne poistenie - zmeny roku 2019
 • Autorský kolektív

Mesačník 1000 riešení 9/2019 obsahuje odpovede na otázky z praxe a prehľad zmien v novelách týkajúce sa riešenia súdnych sporov podľa všetkých právnych predpisov platných od 1. 7. 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,20 €
  -5 %
  Do šiestich dní

1000 riešení č. 9-10 / 2022 - Miestne dane a poplatky, Poradca s.r.o., 2022
1000 riešení č. 9-10 / 2022 - Miestne dane a poplatky

Prvým cieľom novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku bolo umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb. Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,40 €
  -5 %
  Do troch dní

1000 riešení č. 4-5/2022 - Novela ZDP, E-kasa klient, Poradca s.r.o., 2022
1000 riešení č. 4-5/2022 - Novela ZDP, E-kasa klient

Počas roka 2021 bol Zákon o dani z príjmov novelizovaný viacerými zákonmi, ktoré priniesli viacero zásadných zmien týkajúcich sa nielen podnikateľov. V nadväznosti na právnu úpravu zákona o podpore v čase s krátenej práce sa novelizoval aj ZDP, ktorým...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,40 €
  -5 %
  Do troch dní

1000 riešení č. 1-2 / 2022 - Daňové rezervy - koniec roka, Poradca s.r.o., 2022
1000 riešení č. 1-2 / 2022 - Daňové rezervy - koniec roka

Účtovná jednotka musí dôsledne sledovať tvorbu, čerpanie a zrušenie nedaňových rezerv v mimoúčtovnej evidencii, pretože čerpanie nedaňových rezerv sa neprejaví v účtovníctve v rámci nákladových resp. výnosových účtov...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,72 €
  Do troch dní

1000 riešení č. 3 / 2022 - Novela zákona o DPH, Zákonník práce, Poradca s.r.o., 2022
1000 riešení č. 3 / 2022 - Novela zákona o DPH, Zákonník práce

Titul obsahuje otázky, odpovede a riešenia prípadov z praxe k aktuálne novelizovaným zákonom...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,43 €
  -5 %
  Do 14 dní

1000 riešení 10/2019 - Cestovné náhrady podnikateľa, Paušálne výdavky, Poradca s.r.o., 2019
1000 riešení 10/2019 - Cestovné náhrady podnikateľa, Paušálne výdavky

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov. Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Mesačník sa zaoberá témami z oblasti daní, účtovníctva...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,20 €
  -5 %
  Do šiestich dní

1000 riešení 4/2020, Poradca s.r.o., 2020
1000 riešení 4/2020

Novela ZPD priniesla viacero dôležitých zmien. Jednou z nich je nový pojem a subjekt - miktrodaňovník. Ide o daňovníka fyzickú osobu, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a za zdaňovacie obdobie výška týchto...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Bláznovstvo je neschopnosť vyjadriť svoje myšlienky. Ako keby si bola v nejakej cudzieho krajine. - Všetko vidíš, chápeš, čo sa deje okolo teba, ale nevieš sa vyjadriť. A nikto ti nemôže pomôcť, lebo nerozumieš jazyku, ktorým tam hovoria. “