Výzbroj svetla - Ken Follett, Tatran, 2023

Knihy o biznise a manažmente z edície Dane, účtovníctvo, odvody

Použité filtre
Zrušiť filtre
Optimalizácia dane, bez chýb, pokút a penále - Anton Kolembus, Poradca s.r.o., 2023
Optimalizácia dane, bez chýb, pokút a penále

Daňová optimalizácia pre rok 2023 obsahuje veľa príkladov ako optimalizovať základ dane včas a bez stresu. Publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,80 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2020 - Inventarizácia majetku a záväzkov, Závierkové účtovné prípady, Ročné zúčtovanie dane - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2019
Dane, účtovníctvo, odvody 1/2020 - Inventarizácia majetku a záväzkov, Závierkové účtovné prípady, Ročné zúčtovanie dane
 • Autorský kolektív

Dane, Účtovníctvo, Odvody (DUO) už 15 rokov radí podnikateľom, zamestnávateľom, daňovým poradcom, mzdovým účtovníkom, ekonómom, manažérom…Reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a vysvetľuje problematiku pomocou praktických príkladov...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,20 €
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanámierne opotrebovaná
  4,32 €
  -40 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2021 - Zákon o účtovníctve – novela, Poradca s.r.o., 2021
Dane, účtovníctvo, odvody 1/2021 - Zákon o účtovníctve – novela

V súvislosti s blížiacim sa koncom zdaňovacieho obdobia upozorňujeme na novelu zákona o účtovníctve, ktorou došlo k rozšíreniu účtovných jednotiek, ktoré budú musieť mať účtovnú závierku overenú audítorom...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,20 €
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody č. 8 / 2023 - Zdaňovanie príležitostných príjmov, Poradca s.r.o., 2023
Dane, účtovníctvo, odvody č. 8 / 2023 - Zdaňovanie príležitostných príjmov

Možnosť uplatňovať oslobodenie od dane do zákonom určenej výšky u príjmov fyzických osôb z príležitostných činností vedie často k snahe zaraďovať do tejto skupiny príjmov aj také príjmy, ktoré...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,86 €
  -5 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody č. 2/2023 bez chýb, pokút a penále - Nové preddavky na daň, Zmena stravného, Poradca s.r.o., 2023
Dane, účtovníctvo, odvody č. 2/2023 bez chýb, pokút a penále - Nové preddavky na daň, Zmena stravného

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v zákone o dani z príjmov ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,86 €
  -5 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody 10/2020 - Životné minimum a daň z príjmov FO, Poradca s.r.o., 2020
Dane, účtovníctvo, odvody 10/2020 - Životné minimum a daň z príjmov FO

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime definuje pojem „životné minimum“ ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov FO, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,86 €
  -5 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane a účtovníctvo 4-5 / 2021 - Zmeny v daniach a v účtovníctve v roku 2021, Poradca s.r.o., 2021
Dane a účtovníctvo 4-5 / 2021 - Zmeny v daniach a v účtovníctve v roku 2021

Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch po novelách zákonov s uvedením do praxe jednotlivých legislatívnych úprav. Ako napríklad- Nové preddavky na daň, Znížená sadzba dane a Zmeny v soc. poistení v roku 2021...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,06 €
  -5 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 11-12/2019 - Zákon o ERP po novelách, Komisionárske zmluvy, Ročné zúčtovanie dane, Poradca s.r.o., 2019
Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 11-12/2019 - Zákon o ERP po novelách, Komisionárske zmluvy, Ročné zúčtovanie dane

Novela zákona o ERP bola predložená s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala sa zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,06 €
  -5 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 9 / 2021, Poradca s.r.o., 2021
Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 9 / 2021

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja – novela, Osobitná úprava DPH – OSS, Základné imanie v účtovníctve s.r.o....

 • Knihabrožovaná väzba
  6,56 €
  -9 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 9/2020 - Zmeny v daniach ako dôsledok pandémie, Poradca s.r.o., 2020
Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 9/2020 - Zmeny v daniach ako dôsledok pandémie

Kedy zaniká nárok na odpočet daňovej straty u daňovníka a aké pravidlá sa uplatňujú počas pandémie, sa dočítate v tomto čísle mesačníka, kde okrem toho prinášame aj zmeny v zákone o účtovníctve...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,76 €
  -6 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Dane, účtovníctvo, odvody č. 9/2022 bez chýb, pokút a penále, Poradca s.r.o., 2022
Dane, účtovníctvo, odvody č. 9/2022 bez chýb, pokút a penále

Najúčinnejší prostriedok, ktorý môže vlastníkov tzv. schátraných stavieb motivovať zabezpečiť ich riadnu údržbu, je ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za...

 • Čítanávýborný stav
  5,76 €
  -20 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc
 • Knihabrožovaná väzba
  7,20 €
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) č. 2 / 2021 - Koniec roka v účtovníctve v mzdovej oblasti, Poradca s.r.o., 2020
Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) č. 2 / 2021 - Koniec roka v účtovníctve v mzdovej oblasti

S ukončením kalendárneho roka je spojené aj ukončenie účtovného roka v podnikateľskej oblasti. Základnou podmienkou úspešného zostavenia účtovnej závierky je správne vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov. Akým spôsobom sa vykonáva inventarizácia a...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,20 €
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody č. 8/2022 bez chýb, pokút a penále, Poradca s.r.o., 2022
Dane, účtovníctvo, odvody č. 8/2022 bez chýb, pokút a penále

V zákone o dani z príjmov sú pre mikrodaňovníka určené špecifické legislatívne úpravy. O aké ide v prípade odpisov, sa dozviete v príspevku Špecifické odpisovanie majetku – mikrodaňovník. Problematike priamych a nepriamych daní sa venujeme v článkoch...

 • Čítanávýborný stav
  5,76 €
  -20 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc
 • Knihabrožovaná väzba
  7,20 €
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody 6-7/2021 - Daňový bonus - uplatňovanie, Zákonník práce - novela, Poradca s.r.o., 2021
Dane, účtovníctvo, odvody 6-7/2021 - Daňový bonus - uplatňovanie, Zákonník práce - novela

Novela Zákonník práce - hlavná téma mesačníka. Zákonník práce, ktorý je najdôležitejším právnym rámcom pre oblasť zamestnanosti, bol upravený dôležitými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť 1. marca 2021...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,06 €
  -5 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 10-11 / 2021, Poradca s.r.o., 2021
Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 10-11 / 2021

Najznámejšou kryptomenou súčasnosti je bitcoin (BTC) ktorá sa považuje za prvú virtuálnu menu (alebo tiež kryptomenu) určenou na obchodovanie už od roku 2009. V súčasnosti však existujú aj ďalšie virtuálne meny...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,06 €
  -5 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 1 / 2024 - Inventarizácia majetku a záväzkov, Poradca s.r.o., 2024
Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 1 / 2024 - Inventarizácia majetku a záväzkov

Na konci účtovného obdobia vyvstáva pred účtovníkmi, ekonómami, mzdovými účtovníkmi a personalistami celá rada dôležitých úkonov. Na niektoré dôležité postupy upozorňuje kolektív fundovaných autorov v príspevkoch Inventarizácia majetku a...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,25 €
  -5 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody č. 12 / 2022 - Daň z motorových vozidiel, Poradca s.r.o., 2022
Dane, účtovníctvo, odvody č. 12 / 2022 - Daň z motorových vozidiel

V podnikateľskej praxi vznikajú nejasnosti pri správnom určení daňovníka v prípadoch, ak je motorové vozidlo predmetom nájomného vzťahu. Aj v tejto súvislosti si treba uvedomiť, že jednou z podmienok, aby motorové vozidlo bolo predmetom dane...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,20 €
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody č. 1 / 2023 - Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále, Poradca s.r.o., 2023
Dane, účtovníctvo, odvody č. 1 / 2023 - Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále

Inventarizácia je základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva a základnou podmienkou správneho zostavenia účtovnej závierky. Ako postupovať poradíme v príspevku Inventarizácia majetku a záväzkov...

 • Knihašitá väzba
  11,40 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 6-7 / 2023 - Sponzorské príspevky, Poradca s.r.o., 2023
Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 6-7 / 2023 - Sponzorské príspevky

V roku 2023 fyzická a právnická osoba uplatní rôzne sadzby dane z príjmov. O aké sadzby sa jedná a v akých prípadoch sa uplatňujú sa dočítate v príspevku Sadzba dane z príjmov FO a PO...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,30 €
  -5 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc

Dane, účtovníctvo, odvody 3/2021 - Daň z príjmov právnickej osoby, Poradca s.r.o., 2021
Dane, účtovníctvo, odvody 3/2021 - Daň z príjmov právnickej osoby

Daň z príjmov právnickej osoby Novelou ZDP účinnou od 1. 1. 2021 sa navrhovaným novým ustanovením § 13 ods. 2 písm. k) ZDP oslobodzujú od zdanenia plnenia poskytované štátom v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,86 €
  -5 %
  Do 10 dní
  Stíhame do Vianoc


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Hviezdna obloha je váš najvernejší priateľ, ak sa s ňou raz zoznámite; je stále prítomná, ponúka nám mier, pripomína nám, že náš nepokoj, naše pochyby, naše trápenia sú triviálne a dočasné. Vesmír je a bude neotrasiteľný...“

Ticho v období hluku - Erling Kagge, 2017
Ticho v období hluku
Erling Kagge