S láskou, Pamela - Pamela Anderson, Cosmopolis, 2023

V predpredaji na tému boh odborné a náučné knihy

„Predstavivosť je dôležitejšia ako poznanie. Poznanie má svoje hranice, no predstavivosť obsiahne celý vesmír.“

Mysli ako génius - Philippe Brasseur, 2021
Mysli ako génius
Philippe Brasseur