Odborné a náučné knihy z edície Praktické právnické příručky

Použité filtre
Zrušiť filtre
Vypredané

Kniha se uceleně zabývá výkladem jednoho ze společensky významných právních institutů – předkupním právem...

-5%
8,43 €

8,43 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Kniha Vzory smluv a podání je dalším vydáním tzv. „Holubových vzorů“ z oblastí práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, finančního a evropského; vzorů v řízení občanském, soudním, trestním, správním, notářském, insolvenčním...

-5%
74,35 €

74,35 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Předkládáme laické i odborné veřejnosti třetí vydání praktické příručky zahrnující vzory různých podání a rozhodnutí v trestních věcech. Vzory byly aktualizovány a doplněny i tam, kde došlo k legislativním, případně výkladovým změnám...

-5%
38,68 €

38,68 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Autor publikace Vladimír Šretr působící od roku 1993 jako daňový poradce, připravil tuto publikaci ve snaze předat svoje dosavadní osobní zkušenosti z určité konkrétní a pro daňové poplatníky významné oblasti správy daní...

-5%
11,24 €

11,24 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Praktická příručka Vás provede tím nejjednodušším způsobem problematikou insolvenčního řízení. Autorka pracuje dlouhá léta jako konkurzní a insolvenční soudkyně a má bohaté zkušenosti s tím, že zejména pro neprávníky je orientace...

-5%
32,42 €

32,42 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Počátek roku 2004 byl před vstupem České republiky do Evropské unieprovázen zvýšenou legislativní aktivitou také v oblasti pojistného práva.Od roku 2005 museli zprostředkovatelé pojištění splňovat mimo řady dalších podmínek také podmínku...

-5%
15,78 €

15,78 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Kniha zahrnuje vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů ve všech agendách (včetně exekučního a insolvenčního řízení), s výjimkou řízení trestního. Jedná se tedy o soudní rozhodnutí, včetně rozhodnutí ve věci samé a o úkony soudů, například usnesen...

-5%
61,38 €

61,38 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Tato publikace je první českou prací, která kompletním způsobem zpracovává problematiku mezinárodněprávní ochrany investic, a to se zvláštním důrazem na úpravu řešení sporů...

-5%
20,32 €

20,32 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Jedná se o přepracované vydání původní publikace "Sebeobrana podnikatele, aneb Vymáhání pohledávek v SRN" z roku 1998. Autory jsou český a německý právník, kteří se danou problematikou zabývají od počátku devadesátých let...

-5%
7,78 €

7,78 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Publikace obsahuje přibližně 400 vybraných důležitých vzorů aktualizovaných do právního stavu po účinnosti nového občanského zákoníku. Jedná se o vzory...

44,82 €

44,82 €

Vypredané

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Vypredané

Publikace je rozdělena na 3 hlavní části: teoretickoprávní úvod, kapitola o svobodě myšlení, svědomí a náboženského vyznání z ústavněprávního a mezinárodněprávního hlediska a poslední nejrozsáhlejší kapitola: výhrada ve svědomí...

-5%
12,75 €

12,75 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Publikace, která vznikla v souvislosti s pořádáním nízkorozpočtového filmového festivalu, vychází z praktických zkušeností autora a je zaměřena na vztah autorského práva k filmové tvorbě, resp. k dílům audiovizuálním...

-5%
4,90 €

4,90 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Publikace je zaměřena na přiblížení některých důležitých aspektů regulace obchodních společností v právu evropských společenství odborné veřejnosti...

-5%
17,17 €

17,17 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Publikace si klade za cíl seznámit zdravotníky se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. Důraz je kladen...

-5%
12,42 €

12,42 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Publikace se ve svém novém vydání zaměřuje na podrobné seznámení právnické veřejnosti i čtenářské veřejnosti s nyní platnou právní úpravou a zásadní judikaturou soudů (zejména ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem) o o...

-5%
19,46 €

19,46 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Kniha autorů, kteří mají značné zkušenosti v oblasti hromadných sdělovacích prostředků a moderních komunikačních médií, se zabývá autorskoprávními aspekty jednotlivých médií a žánrů...

-5%
8,22 €

8,22 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Praktická příručka sestavená pracovníky Ministerstva financí provází čtenáře krok za krokem jednotlivými ustanoveními nového daňového řádu (zákon č. 280/2009), který od 1. ledna 2011 nahrazuje dlouhou dobu používaný zákon č. 337/1992 Sb.,...

-5%
25,72 €

25,72 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Zajišťovací směnky jsou v praxi využívány velmi často. Ohledně uplatnění zajišťovacích směnek, obrany proti jejich uplatnění a zneužití existuje celá řada nejasností. Publikace obsahuje velmi podrobný výklad právního režimu zajišťovacích směnek...

-5%
14,21 €

14,21 €

Zľava 5%
Vypredané

„Pobozkáme sa, dotkneme. Nechceme nič viac. Čo potrebujeme, je na dosah. Všetko ostatné je nepodstatné. Také jednoduché. Nenaplnení sú iba tí, čo nevedia, čo chcú.“

Cez noc - Stig Sæterbakken
Cez noc
Stig Sæterbakken