Romantické knihy na tému spolubývajúci vydavateľstvo Edice knihy Omega

„Schopnosť prijať zložitosť druhých je meradlom vyspelosti a nevyhnutnou podmienkou na utváranie autentických, zmysluplných vzťahov.“