Knižné trilery na tému pracovné tábory

„Dobrá a krásna kniha je tá, ktorá plnými priehršťami rozosieva otázniky.“

Jean Cocteau