Knižné trilery na tému pracovné tábory s charakterom špionážny

„Je to naivné no...niekedy je nádej jedinou alternatívou lebo realita je priťažká.“