Zmarené dobro - Adriana Trigiani, AURORA, 2023

S čiernou obálkou pôvod Rakúsko romantické a erotické knihy

„Človek spoznáva ľudí práve tak podľa toho, o čom hovoria, ako aj podľa toho, o čom nehovoria nič.“

Plná slávy - Bruce Marshall, 2017
Plná slávy
Bruce Marshall