Hlavolamy, doplňovačky, úlohy na tému priateľstvo v predpredaji

„Schopnosť prijať zložitosť druhých je meradlom vyspelosti a nevyhnutnou podmienkou na utváranie autentických, zmysluplných vzťahov.“