Na tému sneh vydavateľstvo Lingea náučné knihy pre deti

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“