Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

Beletria pre deti

„Človek má toľko začiatkov, koľko je v živote dní a predsa sa niektoré veci už nikdy nezmenia.“