Na tému hodiny knihy pre deti od vydavateľstva Ottovo nakladatelství

„Schopnosť prijať zložitosť druhých je meradlom vyspelosti a nevyhnutnou podmienkou na utváranie autentických, zmysluplných vzťahov.“