Najpredávanejšie najnovšie knihy zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„„Čím chceš byť, keď vyrastieš?“ „Chcem byť láskavý,“ povedal chlapec.“