Knihy zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Never hviezdam, že nám svietia, never slnku jeho smer, never pravde, čo lož splieta, iba mojej láske ver!“

Hamlet - William Shakespeare
Hamlet
William Shakespeare