55 trpkých právd, ktoré ti osladia život - Dušan Kadlec, Motivation-Man, 2023

Čítané knihy zo série Matematika pre základné školy / vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Prečo každý, kto prestal byť tínedžerom, automaticky mávne rukou nad všetkým čo vtedy cítil? Koho zaujíma, že z toho vyrastie? Bolestné a euforické dní, keď to človek prežíva, preto nie sú o nič menej skutočné. Skutočne je to čo sa odohráva teraz. “