Zátišie - Sarah Winman, Tatran, 2023

V zľave knihy zo série Matematika pre základné školy / vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Pamäť rada zahmlieva predchádzajúce zlyhania.“