Tasmánia - Paolo Giordano, Slovart, 2023

Najlepšie knihy zo série Matematika pre základné školy / vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Ako hviezda k svojej dráhe som celou dušou pripútaný k nej.“

Hamlet - William Shakespeare, 2006
Hamlet
William Shakespeare