Treba si variť - Martin Pyco Rausch, Ikar, 2023

Najdrahšie knihy zo série Matematika pre základné školy / vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Všetky ženy si o sebe myslia, že sú iné; všetky si myslia, že niektoré veci sa im nemôžu prihodiť, a všetky sa mýlia. “

Zlomená žena - Simone de Beauvoir, 2021
Zlomená žena
Simone de Beauvoir