Sľub cisárovnej Sisi - Michaela Ella Hajduková, Motýľ, 2023

Knihy zo série Matematika pre základné školy / vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Alebo sme skôr výsledkom miest, kde vyrastáme, prostredia, atmosféry, ktorú dýchame, doma, na ulici, v škole? Takmer to tak vyzerá, keď sledujem ten priepastný rozdiel medzi Turínom a Parížom.“

Pod slnkom Turína - Ivana Dobrakovová, 2021
Pod slnkom Turína
Ivana Dobrakovová