Veľký kaňon - Pavol Barabáš, K2 studio, 2023

Najlepšie z kategórie: v zľave LP obal hry

„Šľachetným skutkom by nemal stáť v ceste chladný rozum.“