Náhradník - Prince Harry, Ikar, 2023

Najpredávanejšie s oranžovou obálkou penová väzba mýty, povesti a legendy

„Keď túžime po spravodlivosti pre seba, nesmieme byť nespravodliví k iným. Upierať udatnosť nepriateľovi, ktorého sme premohli, znamená podceňovať naše víťazstvo.“

Ben Hur - Lew Wallace, 2015
Ben Hur
Lew Wallace