Ty, ja a naše výlety - Emily Henry, Aktuell, 2023

Najlepšie z kategórie: ako skladaná mapa knihy o umení, dizajne a architektúre

„„Čím chceš byť, keď vyrastieš?“ „Chcem byť láskavý,“ povedal chlapec.“