So šitou väzbou knihy zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Robiť niečo nikdy nie je také dobré, ako chystať sa na to. “

Papierové mestá - John Green
Papierové mestá
John Green