Najpredávanejšie so šitou väzbou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Záleží na tom, čo sa naozaj stalo. Každý má potenciál urobiť niečo zlé - keby nás niekto podľa toho posudzoval, nikto by nebol dosť dobrý. Záleží však na tom, ako sa napokon zachováme.“

Road trip - Beth O'Leary
Road trip
Beth O'Leary