Najlacnejšie so šitou väzbou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Na koláčikoch niečo je. Vyjadrujú lásku. Sú to také malinké instantné objatia.“

Pekáreň v Brooklyne - Julie Caplin
Pekáreň v Brooklyne
Julie Caplin