Najpredávanejšie so šitou väzbou v predpredaji zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Úspech môžeme dosiahnuť buď tým, že sa usilujeme o naplnenie očakávaní, alebo tým, že meníme naše očakávania.“