Najlacnejšie so šitou väzbou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Samozrejme že sa to odohráva v tvojej hlave, Harry, ale prečo preboha by to nemohlo znamenať, že je to skutočné?“