So šitou väzbou z edície Pomocník z matematiky zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Spomínanie je poslednou časťou pôžitku.“

Malakandra - C.S. Lewis
Malakandra
C.S. Lewis