So šitou väzbou s hnedou obálkou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Ľudia niekedy pracujú viac, ako potrebujú, aby mali veci, po ktorých túžia, a niektoré veci, po ktorých túžia, nepotrebujú.“

Revolúcia jednej slamky - Masanobu Fukuoka
Revolúcia jednej slamky
Masanobu Fukuoka